BESTYRELSESMØDER / GENERALFORSAMLINGER

Referater - Klik her

Adgang til forum - Klik  her

Roreglement - Klik herunder

DAGSORDEN MSR GENERALFORSAMLING 22.MARTS 2017 KL.19

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/Formandens beretning for det

forløbne år til godkendelse.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

4. Fastlæggelse af budget for det kommende år,

herunder kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

(Indkommende forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest 8 dage før).

6. Valg af bestyrelse og suppleant.

På valg er:

Glenn Frank, modtager genvalg.

Grethe Smidt, modtager genvalg.

Mette Frank, modtager genvalg.

Suppleant: Dennis, modtager genvalg.

7. Valg af 2 revisorer.

På valg er: Kurt Lynggaard og Hans Larsen.

8. Valg af medlemmer til udvalg:

Festudvalg/arrangementer.

: Sct. Hans. Dennis og Torben.

Standerstryning, Torsdags damerne.

Julefrokost, Bestyrelsen.

Husudvalg : Anne Grethe.

Roansvarlig : Morten. valgt for aftenroere.

Henning A. valgt for morgen/formiddagsroere.

Sejlansvarlig : Hans L.

Romateriel/bygning : Poul Erik K.

Rospinning/ergometer-roning : Mette.

Områdeansvarlig : Åge (græsslåning.)

Kajakansvarlig : Dennis.

Vinteraktiviteter (foredrag) : Birgith P., Agnete Hansen.

Hjemmesideansvarlig : Mette.

Sculler - outrigger : Glenn.

9. Eventuelt:

Munkebo Sejl- og Roklub - Syvstjernen 28 - 5330 Munkebo

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk